งานชิ้นที่สอง

1. การเชื่อมต่อ INTERNET สามารถแบ่งออกได้กี่วิธี อะไรบ้าง ตอบ 2 วิธี 1.การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย (WIRE INTERNET) 2.การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIRELESS INTERNET) 2.PROTOCAL คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการเชื่อมต่อ INTERNET ตอบ PROTOCAL คือ ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือภาษาสื่อสารที่ใช้เป็น ภาษากลางในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้ในระบบจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารที่เรียกว่า โปรโตคอล (PROTOCOL) เช่นเดียวกับคนเราที่ต้องมีภาษาพูดเพื่อให้สื่อสารเข้าใจกันได้ ความสำคัญของ PROTOCOL นั้นก็คือการทำให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันได้โดยไม่สนใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันหรือเปล่า หรือจะมีระบบเดียวกันหรือเปล่า PROTOCOL เป็นเหมือนกับสื่อการในการรับส่งข้อมูลที่จะคอยแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งข้อมูล และการรับข้อมูล ทั้งตรวจสอบข้อผิดพลาดของการส่งและรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลเมื่อส่งและรับกันระหว่างเครื่องสองเครื่อง 3.DOMAIN NAME คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการเชื่อมต่อ INTERNET ตอบ DOMAIN NAME คือ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำและนำไปใช้งานได้ง่ายทั้งในการเข้าชมผ่านบราวเซอร์ของผู้ใช้ทั่วไป 4.ยกตัวอย่าง นามสกุลของ DOMAIN NAME พร้อม ตัวอย่างของเว็บไซต์ดังกล่าว ตอบ  .COM  – … More งานชิ้นที่สอง

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวปวันรัตน์   ยิ้มอาด   (ปราย)  วันเกิด :  พฤหัสบดี   ที่  ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  อายุ ๑๘ ปี ที่อยู่ : ๑๐/๖๑  ซ.๑๐๔/๒  ต.หนองแก  อ.หัวหิน  จ. ประจวบคีรีขันธ์ จบมาจาก :  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล ปัจจุบันกำลังศึกษอยู่ที่ :  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทริ์ สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม